Individuell vägledning

Du får skrivövningar som är särskilt framtagna enligt Write Your Selfs metod och vi går igenom dem tillsammans. Vi träffas åtta gånger, en timme åt gången, och diskuterar vad du vill med ditt skrivande och vad du behöver för att komma vidare. Intervallet mellan träffarna bestämmer du utifrån vad du behöver och orkar med. Om du inte bor i närheten av Hudiksvall tar vi det på facetime/skype eller telefon.