Kurser

När du går en av mina skrivarkurser får du verktyg att sätta ord på smärtsamma upplevelser, men också att hitta ett lustfyllt skrivande. Det gör att du kan förstå, läka och återhämta dig bättre.

På kursen får du göra olika skrivövningar, utforska och fundera omkring ditt skrivande. I gruppen får var och en synas och vi hjälper varandra framåt genom att dela med oss av våra erfarenheter. Självklart stannar det som sägs inom gruppen mellan oss.